Stort utbud av lokala föreningar i Sundsvall

Sundsvall är en stad som bjuder på ett stort utbud av lokala föreningar i flera olika genrer. Det stora utbudet av föreningar i staden gör att alla kan hitta en gemenskap med hjälp av deras intresse. Det finns hembygds- och bygdeföreningar, kulturföreningar, religiösa föreningar och naturföreningar.

Det finns flertalet så kallade handikappföreningar där människor som har någon form av handikapp, funktionsnedsättning eller sjukdomsbild kan träffa andra med samma problematik och känna en gemenskap, ett ställe dit man kan gå för att få social tillhörighet i sin vardag. Några exempel på föreningar för människor med funktionsnedsättning är Bröstcancerföreningen Olivia i Medelpad, Riksföreningen Hjärnkraft, Hjärt- och lungsjukas förening i Svall och Rörelsehindrade barn och ungdomar. När man inte är som alla andra är det ett stort stöd att träffa människor i samma situation för att prata och utbyta erfarenheter vilket man får möjlighet till i dessa lokala handikappföreningar.

Det finns också en del lokala föreningar som riktar sig till de med begränsat socialt liv, till exempel invandrarföreningar och pensionärsföreningar. För dessa målgrupper har livet ofta tagit en helt ny vändning och det kan vara svårt att hitta ett socialt umgänge. Man kanske känner sig vilsen och inte har tappat bort sig själv. Då kan man vända sig till någon av de lokala föreningarna i dessa grupper för att hitta likasinnade och på så sätt få social samvaro och komma ut på aktiviteter. Några invandrar föreningar som finns i Sundsvall är Internationella föreningen Sundsvall, Eritrianska föreningen i Sundsvall, Föreningen Finlandssvenskar och Kvinnoforum Sadaka. I gruppen pensionärsföreningar hittar vi bland annat Vision Pensionärsverksamhet, Pensionärernas Bowlingklubb, Bridgeföreningen Centrum och Seniornet Sundsvall.

Med det här stora utbudet av lokala föreningar i Sundsvall hittar man med största sannolikhet någon förening som passar en själv. Antingen via det sociala samspelet som man söker, utifrån ålder eller härkomst eller utifrån intresse.