Staden som brann upp men återuppstod vackrare än någonsin

Den historieintresserade som tar sig en promenad genom Stenstan i Sundsvall, lägger sannolikt märke till dess fantastiska arkitektur. Det är ett sant nöje att beskåda underbart vackra byggnader så som Hirschska huset, Hedbergska huset, Gustaf Adolfs kyrka, och många, många fler. Dessutom finns inslag av ett flertal olika byggnadsstilar. Hur kommer det sig att vi hittar denna arkitektoniska mångfald i just Sundsvall?

Notera till exempel den kontinentala byggnadstraditionen. Den har en alldeles egen historia i Sundsvall. År 1888 inträffade den så kallade Sundsvallsbranden, som förstörde nästan hela staden. Då bestämdes det, att centrum skulle återuppföras helt i sten, för att i framtiden undvika liknande brandkatastrofer. Som förebild fungerade den för industrialismens tidevarv typiska framväxten av stenstäder i Europa, som till exempel Wien och Berlin.

På bara några få år uppfördes flera hundra hus. Detta möjliggjordes till stor del av att förmögna personer i staden var med och finansierade uppbyggandet. Landets bästa arkitekter anlitades. Några av de vackraste byggnaderna namngavs efter de personer som lät uppföra dem, som till exempel ovannämna Hirschska och Hedbergska husen. Arkitekterna bakom dessa mästerverk är Johan Laurentz, stadsarkitekten Per Appelberg och Knut Gyllencreutz.

Under 1900-talet fick Stenstan tillskott av flera, nya arkitektoniska inriktar. Den klassicistiska framtoningen fick sällskap av jugend, nationalromantik, funktionalism och brutalism. Större delen av Stenstaden bevarades när rivningsivern for fram över landet på 1950-talet, och jämnade många gamla stadskärnor med marken. Resultatet är närmast unikt i Sverige. Endast i huvudstaden Stockholm hittar man en lika grann och fascinerande samling byggnader. Det har rentav föreslagits att Sundsvall skulle bli ett världsarv, tack vare sin historiskt värdefulla och speciella arkitektur.

Det finns ett rikligt utbud året om för historiesugna i Sundsvall. Vi rekommenderar varmt för dig, som är intresserad av historia och byggnadskonst, att ta del av de utställningar, vandringar och föredrag som stadens museer, kulturinstitutioner och företag arrangerar.